Ředitelství ENplus®

Catalina-Elena DUMITRU
Certifikační ředitel
Agnieszka JANKOWSKA
Úředník pro certifikaci a podvody
Neda FARZAM
Certifikační úředník
Dobromir YANKOV
Komerční manažer
Isis TAIPE MALDONADO
Asistent podvodu
Ludmila SMOLENSCHI
Certifikační úředník
Miguel ZALOÑA
Úřední asistent
Nathalie GROSJEAN
Certifikační asistent
Diandra VELICA
Marketingový asistent
Ivana VASILJEVIC
Úřední asistent

Národní poskytovatelé licencí

Národní peletové organizace ze 13cti zemí zavedli a řídí program ENplus® lokálně, proto obdrží licenční práva pro certifikaci. Pro více informací o ENplus® v těchto zemích, prosím naštivte jejich internetové stránky v rozbalovacím menu nahoře.

Evropská rada pro pelety (The European Pellet Council EPC)

Certifikace ENplus® je řízena Evropskou radou pro pelety (European Pellet Council – EPC), která koordinuje a rozvíjí program s ohledem na situaci v zemích na paletovém trhu. EPC je síť Bioenergy Europe, a hlasem peletového sektoru v Evropě. Její členové jsou národní peletové organizace, nebo spřízněné organizace ze 16cti zemí.

Více informací na https://bioenergyeurope.org/epc/