Získání certifikace

 

Výběr a smlouva

 Certifikační orgán
(vyhodnotí shodu s danými požadavky a vydá certifikát)

 

  
02June2002

VYPLŇTE A ODEŠLETE PŘIHLÁŠKU

Formulář je k dispozici zde. Po vyplnění je třeba jej zaslat smluvnímu certifikačnímu orgánu.

03June2003

Prvotní kontrola

Kontrola
(zahrnuje všechny aktivity, provozované společností i její nasmlouvané poskytovatele servisních služeb.)

Prohlášení o shodě
(Váš certifikační orgán potvrdí shodu s požadavky programu)

 

03June2003

Po vyplnění je třeba jej zaslat smluvnímu certifikačnímu orgánu.

Faktura se vypočítává poměrně s odhadovanou produkcí za celý rok. Licenční smlouva je uzavřena.

Faktura se vypočítává poměrně s odhadovanou produkcí za celý rok. Licenční smlouva je uzavřena.

Váš certifikát je vystaven, Vaše ID číslo je přiřazeno

Vítejte do ENplus® !