Vairāk nekā desmit gadus kopā ar mums: Energy Pellets d.o.o.

Ar kampaņu “Vairāk nekā desmit gadus ar mums” mēs vēlamies pastāstīt iedvesmojošus stāstus par uzņēmumiem, kas sertificējušies ar ENplus® pirms vairāk nekā 10 gadiem un visu šo laiku palikuši uzticīgi šai sistēmai. Šodien mums ir prieks iepazīstināt jūs ar vēl vienu uzņēmumu, kas rāda piemēru, – Horvātijas granulu ražotāju Energy Pellets d.o.o.

Energy pellets d.o.o. tika dibināta 2007. gadā, un līdz pat šai dienai uzņēmuma galvenā darbība ir granulu ražošana. Uzņēmuma uzņēmējdarbības filozofijas pamatā ir vairāku svarīgu elementu apvienojums – apjoma pieaugums, augsta kvalitāte un jaunu produktu ieviešana.

To darot, vienmēr tiek ievēroti ESG (vides, sociālie un pārvaldības) principi. Labākais pierādījums tam ir ieguldījums saules elektrostacijā un koģenerācijas iekārtās, kas pēc pilnīgas darbības uzsākšanas saražos 78 % no ražotnei nepieciešamās elektroenerģijas, kā rezultātā ievērojami samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisijas“, skaidro uzņēmuma direktors, Raoul Cvečić Bole.

Uzņēmums Energy Pellets d.o.o. klimata pārmaiņas un Parīzes nolīguma mērķi uztver ļoti nopietni. Uzņēmuma vadība nolēma sniegt savu ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā ar šādām darbībām nākamajā piecu gadu periodā:

  • Energoefektivitātes palielināšana;

  • Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana;

  • Fosilā kurināmā patēriņa samazināšana;

  • Savas fotoelementu elektrostacijas būvniecība;

  • Augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtas būvniecība;

  • Uzņēmuma digitalizācija, pārejot no pašreizējās nozares 3.0 uz 4.0 un pēc tam 5.0 nozari.

Uzņēmums pastāvīgi iegulda līdzekļus darbības datorizācijā un automatizācijā, kā rezultātā tika ierīkots digitālais vadības centrs, kas ievērojami veicināja ražošanas efektivitāti.

Uzņēmumam Energy Pellets d.o.o. kā vienam no pirmajiem granulu ražotājiem Horvātijā ir pastāvīgi un labi izveidoti iepirkuma un pārdošanas kanāli. No uzņēmuma dibināšanas līdz pat šodienai Itālija ir lielākais tirgus.

Labi izveidoti pārdošanas kanāli, ilgtermiņa labas attiecības ar klientiem, augstas kvalitātes produkti, ievērojami ieguldījumi mārketinga un pārdošanas pasākumos, pieņemams attālums no ražotnes Delnicē līdz tirgum ir galvenās Energy pellets d.o.o. priekšrocības granulu pārdošanā Itālijas tirgū”.

Uzņēmums kopš 2013. gada ir ENplus® sertificēts un piedāvā gan ENplus® A1, gan ENplus® A2 kvalitātes granulas.

“Mūsuprāt, vienīgais veids, kā būt tirgū, ir iegūt ENplus® sertifikātu. Šodien tas ir “obligāts. Pateicoties tam, mums acīmredzot ir vairāk “labāko” klientu”, paskaidro Raoul.