1. Pieteikšanās process
  Kāda ir sertifikācijas procedūra, lai iegūtu sertifikātu?

  Solis 1: Pārbaudiet, vai jūsu valstī ir valsts licenču izsniedzējs. Ja atrodaties valstī, kurā nav nacionālā licencētāja, lūdzu, turpiniet nākamos soļus un sazinieties ar mums pa e-pastu enplus@bioenergyeurope.org. Ja jūs iesniedzat pieteikumu no valsts, kurā ir valsts licenču izsniedzējs, lūdzu, nosūtiet to uz attiecīgās valsts kontaktiem, kas pieejams mūsu tīmekļa vietnē.

  Solis 2: Izvēlieties un noslēdziet līgumu ar sarakstā iekļauto sertifikācijas iestādi.

  Solis 3: Aizpildiet attiecīgo pieteikuma veidlapu atkarībā no jūsu uzņēmējdarbības modeļa (ražotājs, tirgotājs vai pakalpojumu sniedzējs). Veidlapu var aizpildīt elektroniski, izmantojot Adobe Reader XI. Pēc aizpildīšanas tā jānosūta sertifikācijas iestādei, ar kuru noslēgts līgums.

  Solis 4Sertifikācijas iestādes , ar kuru noslēgts līgums, inspektors veiks sākotnējo pārbaudi (ieskaitot visas vietnes), paņems paraugu analīzei un, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, sagatavos pārbaudes ziņojumu.

  Solis 5: Neatkarīgā sertifikācijas iestāde pārbauda, vai uzņēmums, kas iesniedzis pieteikumu, atbilst ENplus® prasībām, sagatavo atbilstības ziņojumu un iesniedz dokumentu pieteikuma iesniedzējam, kā arī attiecīgajai shēmas vadībai.

  Solis 6: Ja uzņēmums atbilst sertifikācijas prasībām, attiecīgā shēmas vadība nosūta rēķinu par licences maksu, pamatojoties uz prognozētajiem ražošanas/tirdzniecības rādītājiem attiecīgajā gadā. Maksa tiks aprēķināta, piemērojot atlikušo gada daļu paredzamajam ražošanas/tirdzniecības apjomam par visu gadu.

  Ja uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu, ir maisu dizaina īpašnieks, maisu dizaina atbilstība ENplus® prasībām būs jāapstiprina attiecīgajai shēmas vadībai.

  Solis 7: Pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs ir samaksājis maksu un maisu dizains ir apstiprināts (ja piemērojams), attiecīgā shēmas vadība nosūta uzņēmumam ENplus® preču zīmes izmantošanas rīku komplektu; kompetentā sertifikācijas iestāde izsniedz sertifikātu. Uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu, un attiecīgā vadība paraksta ENplus® licences līgumu. Pēc tam uzņēmuma nosaukums tiek publicēts visās attiecīgajās ENplus® tīmekļa vietnēs.

  Solis 8: Personai, kas jūsu uzņēmumā iecelta par kvalitātes vadītāju (jūsu uzņēmuma darbiniekam), pirmajā sertifikācijas gadā un pēc tam reizi katrā sertifikācijas periodā (ik pēc 3 gadiem) būs jāapmeklē kvalitātes vadītāja apmācība.

  Kam iesniegt pieteikumu, ja mans uzņēmums atrodas valstī, kurā nav ENplus® pārstāvja?

  Ja jūsu valstī mums nav nacionālā licencētāja, jūs varat iesniegt pieteikumu tieši Eiropas Granulu padomei (EPC). Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar: enplus@bioenergyeurope.org

  Šobrīd mums ir arī 12 aktīvi nacionālie licenču izdevēji šādās valstīs: Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Francijā, Itālijā, Kanādā, Latvijā, Lietuvā, Portugālē, Spānijā, Kanādā, Šveicē, Vācijā un Spānijā.

  Ja jūsu uzņēmums atrodas kādā no iepriekš minētajām valstīm, lūdzu, sazinieties ar ENplus® pārstāvi attiecīgajā valstī, un viņš palīdzēs jums tālāk ar jūsu jautājumiem. Viņu kontaktinformācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē: ENplus® - Nacionālie partneri (enplus-pellets.eu)

  Cik ilgs ir sertifikācijas process?

  Parasti sertifikācijas process var aizņemt aptuveni 2 līdz 3 mēnešus.

  Tā ilgums ir atkarīgs no jūsu uzņēmējdarbības (piemēram, vairākas ražotnes, vairākas iekārtas) un pieteikuma iesniedzēja uzņēmuma sagatavotības.

  Cik maksā sertifikācija?

  Licences maksa ir EUR 0,18 par tonnu saražoto/tirgoto granulu tiem, kas nav Bioenergy Europe biedri, un EUR 0,15 par tonnu biedriem (sk. maksas cenrādi). Turklāt jums būs jāmaksā ikgadējā administratīvā maksa 250 EUR apmērā, kā arī par iesaistītās sertifikācijas iestādes pakalpojumiem. Par sertifikācijas iestādes maksu jums būs jāsazinās ar pašu iestādi, lai uzzinātu, kādas ir tās iespējas un piedāvājumi.

  Kādām granulām var piešķirt ENplus® sertifikātu?

  ENplus® sertifikātu var piešķirt tikai no koksnes biomasas izgatavotām granulām.

 2. Preču zīmes aizsardzība
  Kā es varu identificēt ENplus® apstiprinātu maisa dizainu un kur to pārbaudīt?

  Galvenajā izvēlnē noklikšķiniet uz pogas "Sertifikāti" un pēc tam izvēlieties cilni "Ražotājs", "Tirgotājs" vai "Pakalpojumu sniedzējs". Ritiniet uz leju, lai apskatītu  sertificēto uzņēmumu sarakstu. Noklikšķiniet uz interesējošā uzņēmuma nosaukuma, lai redzētu tā uzņēmējdarbības modeli, sertificēto statusu, adresi un apstiprinātos maisa dizainus. Noklikšķinot uz maisa dizaina, varēsiet to apskatīt detalizēti.

  Kā tiek reģistrēts ENplus® zīmogs?

  ENplus® logotips un termini “ENplus®” un “ENplus A1®” ir reģistrēti kā starptautiskas preču zīmes (ITM) saskaņā ar Madrides līgumu un protokolu Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Starptautiskajā birojā un kā Eiropas Savienības preču zīmes (EUTM) Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO).

  Tas nozīmē, ka preču zīmes vai tās daļu izmantošana bez licences var būt Bioenergy Europe intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpums. Bioenergy Europe/EPC ir tiesības aizliegt ENplus® logotipa un preču zīmju negodprātīgu izmantošanu, kā arī vajadzības gadījumā pieprasīt kompensāciju. Turklāt mēs varam publicēt informāciju par šādu krāpniecisku izmantošanu mūsu melnajā. sarakstā.

  Kā var izmantot ENplus® zīmogu?

  ENplus® zīmogu drīkst izmantot tikai saistībā ar derīgu licenci. ENplus® galvenais birojs un nacionālie licenču izdevēji ir vienīgās iestādes, kas izsniedz zīmogu. To var izmantot, piemēram, reklāmas materiālos un uz iepakojuma, bet tikai tiešā saistībā ar sertificēto uzņēmumu, kuram tas ir izsniegts. Šeit ir kopsavilkuma tabula:

  en-plus

  Kā atpazīt ENplus® sertificētu produktu?

  Visi ENplus® sertificētie uzņēmumi (ieskaitot apturētos sertifikātus) ir uzskaitīti mūsu tīmekļa vietnē, un saraksts tiek pastāvīgi atjaunināts. Uzņēmumi, kas nav uzskaitīti šajā sarakstā netiek uzskatīti par ENplus® sertificētiem.

  How can I identify an ENplus® certified company?

  All ENplus® certified companies (suspended certificates included) are listed on our website and the list is always kept up to date. Companies that are not listed here are not considered ENplus® certified.

 3. Jau sertificētie uzņēmumi
  Kā es varu pievienot jaunu kvalitātes klasi ENplus® sertifikācijas jomā?

  Lai to izdarītu, ir jāpaziņo gan sertifikācijas iestādei, gan attiecīgajai shēmas vadībai (starptautiskajai vadībai vai nacionālajam licencētājam). Pēc tam tiks veikta pārbaude, lai apstiprinātu jauno klasi, un, ja tiks nodrošināta atbilstība, sertifikācijas joma tiks atjaunināta un atspoguļota ENplus® tīmekļa vietnē.

  Kā sertificēts uzņēmums var izmantot ENplus® uz granulu maisiem?

  ENplus® sertifikāts piešķir sertificētiem uzņēmumiem tiesības iesaiņot savas granulas maisos ar ENplus® logotipu.

  Visus ENplus® maisu dizainus pirms maisu pārdošanas tirgū apstiprina ENplus® starptautiskā vadība (EPC) (valstīs, kurās nav valsts vadības) vai kompetentā valsts vadība.

  Visa informācija par maisu dizaina apstiprināšanu un šīm prasībām ir atrodama ENplus® ST 1003.

  Kas ir apturētais sertifikāts?

  Apturēts sertifikāts nozīmē, ka uzņēmumam uz noteiktu laiku vairs nav atļauts ražot vai pārdot koksnes granulas, izmantojot ENplus® preču zīmi. Pārliecinieties, vai ir pārbaudīts meklējamā sertifikāta statuss!

 4. Sertifikācijas pārskatīšana
  Kāda ir shēmas pārskatīšana?

  ENplus® pārskatīšana ir shēmas prasību pārskatīšana. Tā ir daļa no ENplus® centieniem pastāvīgi apmierināt granulu tirgus vajadzības.

  Pārskatīšanas laikā tiek novērtēts un ņemts vērā ikviens viedoklis. Par vispārējo procesu ir atbildīga ieceltā padomdevēja komiteja, kurā ir pārstāvētas dažādas koksnes granulu nozares ieinteresētās personas - sākot no pārvaldes un sertifikācijas iestādēm un beidzot ar sertificētiem uzņēmumiem un gala lietotāju organizācijām. Arī šīs jaunākās sertifikācijas shēmas pārskatīšanas laikā notika sabiedriskā apspriešana, lai ikvienam granulu tirgus dalībniekam būtu iespēja izteikt komentārus par jaunās dokumentācijas projektu.

  Kāpēc tiek pārskatīta sertifikācijas sistēma?

  ENplus® ik pēc pieciem gadiem pārskata savus dokumentus, pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi un granulu nozares izaugsmi. Kopumā pārskatītajos dokumentos tiek uzlabotas procedūras, grozītas prasības un uzlaboti šo prasību skaidrojumi.

  Kādas izmaiņas ir saistītas ar pārskatīšanu?

  Detalizēts izmaiņu saraksts ir iekļauts mūsu brošūrā, kuru varat lejupielādēt šeit.

  Jaunie dokumenti jau ir pieejami arī tiešsaistē. Tos var atrast mūsu tehnisko dokumentu lapā.

  Vai visiem sertificētajiem uzņēmumiem ir atkārtoti jāparaksta līgumi?

  Jā. Lai saglabātu savas licences, visiem sertificētajiem uzņēmumiem ir atkārtoti jāparaksta savi līgumi ar ENplus® galveno biroju vai attiecīgi ar savas valsts nacionālo licences izdevēju. Ja tas netiks izdarīts, sertifikācija tiks anulēta.

  Cik daudz laika ir sertificētajiem uzņēmumiem, lai pielāgotos jaunajām prasībām un procedūrām?

  Sertificētajiem uzņēmumiem būs 1 gads no jauno dokumentu stāšanās spēkā, lai izpildītu visas jaunās prasības. Šajā gadījumā sertificētajiem uzņēmumiem būs jāatbilst pārskatīšanas prasībām līdz 2023. gada beigām. Tomēr attiecībā uz dažām prasībām, piemēram, sērijas numura ieviešanu uz granulu maisiem, sertificētajiem uzņēmumiem būs 2 gadi, lai panāktu atbilstību.

  Izvairieties no apturēšanas, atkārtoti parakstiet līgumu un pārbaudiet izmaiņu sarakstu!

  Visiem jaunajiem uzņēmumiem, kas pieteikumus iesniegs pēc 01.01.2023., būs nekavējoties jāievēro noteikumi.