Tirgotājs

Gandrīz 500 tirgotāju pašlaik pilnībā izmanto savu ENplus®sertifikātu, tirgojot tikai labākās kvalitātes granulas

Katrs ENplus® sertificētais tirgotājs saņem unikālu ENplus® ID no XX 301 līdz XX 899 (kur XX apzīmē tās valsts kodu, kurā atrodas uzņēmums).

Zemāk atradīsiet regulāri atjauninātu visu granulu tirgotāju sarakstu, kas sertificēti saskaņā ar ENplus® sistēmu, kā arī detalizētu informāciju par konkrēto sertificēto uzņēmumu, kā arī apstiprinātos granulu maisu dizainus. Aktīvs sertifikāts nozīmē, ka uzņēmums var pārdot granulas, izmantojot ENplus® preču zīmi. Apturēts sertifikāts nozīmē, ka uzņēmums uz kādu laiku vairs nevar pārdot granulas, izmantojot ENplus® preču zīmi. Sertifikāta darbība izbeigta – tas nozīmē, ka uzņēmums vairs nedrīkst izmantot ENplus® preču zīmi.

* Sīkāka informācija par Vācijā sertificētajiem uzņēmumiem (tostarp apstiprinātajiem maisu dizainu paraugiem) ir sniegta šeit: https://www.enplus-pellets.de/

Rezultāti vienā lapā: Iztīrīt visu
Type of certificate:
ID Tirgotājs Sertifikāts Valsts Pilsēta Tīmekļa vietne
LV 301 Sellia, SIA Izbeigts Latvia Riga
LV 302 SIA G43 Aktīvs Latvia LV-2169 Salaspils novads
LV 303 SIA VPV Izbeigts Latvia Pārgaujas nov.
LV 304 SIA Baltic Wood Trade Aktīvs Latvia LV-4010 Cesis
LV 305 Timberpack Izbeigts Latvia Liepaja
LV 306 SIA Baltic Granulas Aktīvs Latvia LV-1002 Riga
LV 307 SIA “S Air” Izbeigts Latvia Cesis
LV 308 SIA “Expowood” Izbeigts Latvia Babite
LV 309 LegnaGran SIA Izbeigts Latvia Daugavpils
LV 310 SIA “Staļi” Aktīvs Latvia LV-4126 Priekuļu pag., Priekuļu novads,
Download the List

Atļauja

Enplus® sertificēts ražotājs vai tirgotājs var izsniegt rakstisku atļauju izmantot Enplus® preču zīmi ar kvalitātes klasi, Enplus® kvalitātes zīmogu, Enplus® preču zīmi un Enplus® logotipu šādiem uzņēmumiem, kas tirgo Enplus® sertificētas granulas un kam nav Enplus® sertifikāta:

  1. uzņēmums, kas darbojas kā starpnieks, kurš nepārņem īpašumtiesības uz tirgotajām beramajām granulām (starpnieks);
  2. uzņēmums, kas bez fiziska kontakta tirgo beramās granulas;
  3. iepakotu granulu tirgotājs.

Enplus® sertificēts ražotājs vai tirgotājs, kas izsniedz atļauju, nekavējoties ziņo par visām izsniegtajām atļaujām Enplus® sertifikācijas iestādei, kā arī attiecīgās Enplus® shēmas vadībai.