Centrālais birojs

Catalina-Elena DUMITRU
Sertifikācijas direktors
Agnieszka JANKOWSKA
Sertifikācijas un krāpšanas speciālists
Neda FARZAM
Sertifikācijas darbinieks
Dobromir YANKOV
Mārketinga menedžeris
Isis TAIPE MALDONADO
Krāpšanas palīgs
Ludmila SMOLENSCHI
Sertifikācijas darbinieks
Miguel ZALOÑA
Administratīvais asistents
Nathalie GROSJEAN
Sertifikācijas palīgs
Diandra VELICA
Mārketinga asistents
Ivana VASILJEVIC
Administratīvais asistents

Nacionālie licencētāji

Vietējā mērogā ENplus® īsteno un pārvalda 12 valstu nacionālās granulu asociācijas, kurām ir licencētas sertifikācijas tiesības, kas ir iegūtas no Bioenergy Europe. Lai iegūtu plašāku informāciju par ENplus® šajās valstīs, apmeklējiet šo organizāciju tīmekļa vietnes, izmantojot augšā esošo izvēlni.

Eiropas granulu padome (The European Pellet Council (EPC))

ENplus® sertifikācijas sistēmu pārvalda Eiropas granulu padome (EPC), kas koordinē un attīsta sistēmu saskaņā ar granulu tirgū faktiski notiekošo. EPC ir Bioenergy Europe tīkls un Eiropas granulu nozares pārstāvis. Tās dalībnieki ir nacionālās granulu asociācijas vai ar tām saistītas organizācijas no 20 valstīm.

Papildus informācija meklējama šeit:  https://bioenergyeurope.org/epc/

Latvijas Biomasas asociācija LATbio

Biedrība Latvijas Biomasas asociācija LATbio dibināta 2008. gada 25. februārī. Šajā laikā vietējā mērogā esam nodibinājuši kontaktus ar pētniecības instancēm tādām, kā Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „SILAVA” un „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu”, lai iegūtu konkrētu faktoloģisko datu kopumu, ko varam izmantot vēršoties pie valdības, kā arī informējot masu plašsaziņas līdzekļus.
Tā kā uzskatām, ka ļoti būtiski ir ņemt vērā arī citu pieredzi, nevis „būvēt velosipēdu no jauna”, esam Eiropas Bioenerģijas asociācijas Bioenergy Europe biedri un valdes locekļi, kas sniedz iespēju ne tikai sekot līdzi visai aktuālajai informācijai par citu valstu sasniegumiem, izmaiņām ES noteikumos saistībā ar bioenerģiju, bet piedalīties arī regulārā pieredzes apmaiņā un pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas mērogā.

 

Vairāk informācijas par Latvijas Biomasas asociāciju LATbio www.latbio.lv 

ENplus® sertifikācijas sistēmas koordinatore Latvijā:

Beāte Paleja

Latvijas Biomasas asociācija LATbio

Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004

Mob. tālr. +371 29340032

e-pasts: enplus@latbio.lv