Ražotājs

Ar vairāk nekā 500 aktīviem sertifikātiem, kas šobrīd ir spēkā, ENplus® sertificētie ražotāji veido globālu granulu profesionāļu tīklu un ir apņēmušies sniegt augstāko produktu kvalitāti.

Katrs ENplus® sertificētais ražotājs saņem unikālu ENplus® ID no XX 001 līdz XX 299 (kur XX apzīmē tās valsts kodu, kurā atrodas uzņēmums).

Zemāk atradīsiet regulāri atjauninātu visu granulu ražotāju sarakstu, kas sertificēti saskaņā ar ENplus® sistēmu, kā arī detalizētu informāciju par konkrēto sertificēto uzņēmumu, kā arī apstiprinātos granulu maisu dizainus. Aktīvs sertifikāts nozīmē, ka uzņēmums var pārdot granulas, izmantojot ENplus® preču zīmi. Apturēts sertifikāts nozīmē, ka uzņēmums uz kādu laiku vairs nevar pārdot granulas, izmantojot ENplus® preču zīmi. Sertifikāta darbība izbeigta – tas nozīmē, ka uzņēmums vairs nedrīkst izmantot ENplus® preču zīmi.

* Sīkāka informācija par Vācijā sertificētajiem uzņēmumiem (tostarp apstiprinātajiem maisu dizainu paraugiem) ir sniegta šeit: https://www.enplus-pellets.de/

Rezultāti vienā lapā: Iztīrīt visu
Type of certificate:
ID Ražotājs Sertifikāts Valsts Pilsēta Tīmekļa vietne
LV 001 AKZ LTD. Aktīvs Latvia LV-1048 Rīga
LV 002 Kurzemes Granulas SIA Aktīvs Latvia LV-3601 Ventspils
LV 003 SIA GRAANUL INVEST Aktīvs Latvia 4718 Smiltenes novads, Launkalnes pagasts
LV 004 SIA “New Fuels” RSEZ Aktīvs Latvia LV-4604 Rēzekne
LV 005 SIA Scandbio Latvia Aktīvs Latvia LV-3285 Laucienes pagasts, Talsu novads
LV 006 SIA “Staļi” Aktīvs Latvia LV-4126 Priekuļu pag., Priekuļu novads,
LV 007 Baltic Biogran Sia (Terminated, 29.01.2021) Izbeigts Latvia LV-1015 Riga
LV 008 SIA “LATGRANULA” Aktīvs Latvia LV-2150 Sigulda
LV 009 SIA “Bitus Latvia” Aktīvs Latvia LV-1011 Rīga
LV 010 Varpa SIA (Terminated, 01.03.2018) Izbeigts Latvia LV 5668 Kraslava county
Download the List

Enplus® sertificēts ražotājs vai tirgotājs var izsniegt rakstisku atļauju izmantot Enplus® preču zīmi ar kvalitātes klasi, Enplus® kvalitātes zīmogu, Enplus® preču zīmi un Enplus® logotipu šādiem uzņēmumiem, kas tirgo Enplus® sertificētas granulas un kam nav Enplus® sertifikāta:

  1. uzņēmums, kas darbojas kā starpnieks, kurš nepārņem īpašumtiesības uz tirgotajām beramajām granulām (starpnieks);
  2. uzņēmums, kas bez fiziska kontakta tirgo beramās granulas;
  3. iepakotu granulu tirgotājs.

Enplus® sertificēts ražotājs vai tirgotājs, kas izsniedz atļauju, nekavējoties ziņo par visām izsniegtajām atļaujām Enplus® sertifikācijas iestādei, kā arī attiecīgās Enplus® shēmas vadībai.