Legūt sertifikātu

 

Izvēlies & noslēdz līgumu

Akreditētas Sertificēšanas iestādes

(novērtē atbilstību prasībām un izsniedz sertifikātu)

 

02June2002

Aizpildi & nosūti pieteikumu

Veidlapa ir pieejama šeit. Pēc aizpildīšanas tā jānosūta sertifikācijas iestādei, ar kuru noslēgts līgums.

03June2003

Sākotnējā pārbaude

Inspicēšana

(ieskaitot visās uzņēmuma un tā nolīgto pakalpojumu sniedzēju aktīvās darbības vietās)

Atbilstības atskaite

(sertificēšanas iestāde apstiprina atbilstību prasībām)

 

03June2003

LICENCĒŠANAS RĒĶINS UN MAISA DIZAINA APSTIPRINĀJUMS

Rēķins tiek aprēķināts proporcionāli paredzamajai produkcijas ražošanai gada laikā. Licences līgums tiek sagatavots.

Maisa dizaina apstiprinājums ir nepieciešams tikai tad, ja jūsu uzņēmums iepako granulas savā maisa dizainā.

Tiek izsniegts Jūsu sertifikāts un piešķirts ID numurs

Laipni lūdzam ENplus®!