Ett Kvalitetssystem

Vi är ett världsledande, transparent och oberoende certifieringssystem för träpellets. Från produktion till leverans garanterar vi kvalitet och motverkar bedrägerier genom hela leverantörskedjan.

Tredjepartscertifiering

ENplus® drivs som ett certifieringssystem med tredjepart, vilket menas att ett totalt oberoende garanteras. Det betyder att överensbestämmelser kontrolleras av ackrediterade organisationer och att utveckling och uppdateringar av våra krav skapas under totalt oberoende. Här är pelletskvalitet det allra yttersta målet och det som räknas.

Certifieringsorgan

Oberoende organisationer, även kallade certifieringsorgan, är kompetenta att bedöma om ett ansökande företag uppfyller kraven, eller om dess certifikat bör upphävas.

ENplus® certifieringsorgan ska utföra följande utvärderingsaktiviteter:

  1. Inspektion av kundens utrustning, anläggningar, processer och ledningssystem samt insamling av prover för testning (inklusive någon anläggningar tillhörande ett multisite-företag);
  2. Testning vid tillverkning av pellets och packning (både producenter och handlare).

ENplus® listade certifieringsorgan är ackrediterade enligt ISO/IEC 17065 och godkända av ENplus® International Management.

LISTADE CERTIFIERINGSORGAN 

Provningsorgan

Provningsorganen är ansvariga för att utföra ett antal standardiserade laboratorietester på insamlade prover. Provsvaren kommuniceras sedan till det valda certifieringsorganet, som beslutar om ENplus® certifikatet ska utfärdas. Alla listade provningsorgan måste vara ackrediterade och godkända av huvudkontoret.

LISTADE PROVNINGSORGAN 

Vad certifierar ENplus®?

På mindre en ett decennium har ENplus® blivit en världsspridd synom till kvalitet. Detta beror på det breda tillämpningsområde som omfattar hela pellets försörjningskedja. Från de tidiga skedena av produktionen till leveransprocessen ser vi till att alla aktörer har detaljerade riktlinjer, effektiva övervakningsförfaranden och särskild utbildning till sitt förfogande för att säkerställa hög och jämn kvalitetsnivå.

Naturligtvis måste själva produkten pellets också uppfylla en mängd olika tekniska specifikationer. Förutom längd och diameter testar även ENplus® pellets för mekanisk hållbarhet, procent av finfraktion, bulkdensitet etc. Aska och fukthalt måste också hålla sig i inom gränsvärden, liksom värmevärden och andel tillsatser. Allt detta för att garantera att pelletskaminer och pannor ska kunna prestera sitt bästa, utan krångel och under en lång tid.

Standard och Certifiering

För att fullt förstå ENplus® systemets existensberättigande är det viktigt att skilja standard från certifiering. En standard definierar en specifik uppsättning krav, specifikationer eller egenskaper hos en produkt, process eller tjänst. Standarderna förvaltas av internationella organ som ISO eller CEN och baserade på expertis och bidrag från olika intressenter. Även om vissa delar av lagstiftningen kan hänvisa till den, tjänar standarderna som riktlinjer och inte som en rättsligt bindande ram.

En certifiering är beviset på att en produkt, process eller tjänst uppfyller specifika krav. Dessa krav är vanligtvis fastställda i en internationell standard, men de kan också skilja från den. Det gäller till exempel ENplus® systemet, vars krav till stor del bygger på standarden ISO 17225, men som går längre på vissa specifika aspekter.

Certifieringssystem som ENplus® kan i huvudsak spara konsumenter från att behöva kontrollera produktens egenskaper mot ISO-standarden, då det erbjuds en systematisk och effektiv verifieringsprocess. Därför är det också viktigt att ett certifieringssystem är så transparent och oberoende som möjligt, både för att skydda sitt varumärke och bekämpa bedrägerier, men även för att säkerställa att symbolen alltid går att lita på.

MER OM BEDRÄGERIHANTERING