Historia

Träpellets dök upp under oljekrisen på 1970-talet, då det fanns en stark efterfrågan för alternativ till fossila bränslen. Ändå var det inte förrän på 1990-talet, mitt i växande oro för miljön, som träpellets sågs som en pålitlig alternativ energikälla i Europa. Sedan dess har produktionen och konsumtionen fortsatt att växa stadigt, och träpellets kan nu verkligen betraktas som ett förnybart premiumbränsle.

Med framgången av träpellets kom viktiga frågor. Hur strukturerar och garanterar man rättvisa handelsvillkor på pelletsmarknaden? Hur kan man garantera insyn och jämförbarhet för konsumenten? Och viktigast av allt hur kan man driva upp pelletskvalitet globalt? Svar började dyka upp i och med skapandet av en europeisk standard för träpellets 2011 (EN 14961-2), som efter några år följts av den internationella standarden (ISO17225-2).

I detta sammanhang inrättades ENplus®-certifiering 2011. EN plus®, ursprungligen konstruerat av Deutsches Pelletinstitut, införde kvalitetsklasser och än mer starka krav än vad som fastställts i europeiska och internationella standarder. Delvis tack vare det aktiva stödet från europeiska partners har ENplus® snabbt blivit en känd certifiering i både inom Europa och utanför. Dess framgång bidrog till stor del till en välbehövlig harmonisering och standardisering av pelletsmarknaden.

Med 13 miljoner ton certifierade pellets som produceras under 2021, är ENplus® idag det världsledande certifieringssystemet för träpelletskvalitet. Tryck här för mer information om ENplus® tillväxt resa.