Kontaktpersoner

Svenska kontoret

Anders Haaker
Svebio
Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm
E-post: anders.haaker@svebio.se
Mobil: +46 073-927 19 57

Huvudkontoret

Catalina-Elena DUMITRU
Certifieringsdirektör
Agnieszka JANKOWSKA
Certifierings- och bedrägeriansvarig
Neda FARZAM
Certifieringsansvarig
Dobromir YANKOV
Marknadsansvarig
Isis TAIPE MALDONADO
Bedrägeriassistent
Ludmila SMOLENSCHI
Certifieringsansvarig
Miguel ZALOÑA
Administrativ assistent
Nathalie GROSJEAN
Certifieringsassistent
Diandra VELICA
Marknadsföringsassistent
Ivana VASILJEVIC
Administrativ assistent

Nationella Licensorganisationer

Nationella pelletsföreningar från 13 länder har implementerat och förvaltar ENplus® lokalt och får därför licensrättigheter för certifieringen. För ytterligare information om ENplus® i dessa länder, besök deras nationella websida via rullgardinsmenyn högst upp.

Nationella stödjande föreningar

Nationella stödjande föreningar är organisationer som främjar ENplus®-systemet på nationell nivå och som fungerar som en bro mellan företag och ENplus® internationella huvudkontor. Svebio är nationell stödförening  för ENplus® i Sverige. 

European Pellet Council (EPC)

ENplus®-certifieringen förvaltas av European Pellet Council (EPC), som samordnar och utvecklar systemet i enlighet med pelletsmarknadens grundförutsätningar. EPC är en del av nätverket Bioenergy Europe och pelletsektorns röst i Europa. Dess medlemmar är nationella pelletsföreningar eller relaterade organisationer från 16 länder.

Mer information hos https://bioenergyeurope.org/epc/