Producent

Med mer än 500 certifikat som för närvarande är aktiva utgör ENplus®  certifierade producenter ett globalt nätverk av pelletsproffs som har den högsta produktkvaliteten.o.

Varje ENplus® Certifierad Producent får ett unikt ENplus® ID från XX 001 till XX 299 (vari XX står för landskoden där anläggningen är belägen).

Nedan hittar du en lista över alla pelletsproducenter som certifierats enligt ENplus®-systemet, med detaljerad information om deras certifikat. Listan uppdateras regelbundet. Företag som inte är listade här betraktas inte som ENplus® certifierade. Ett indraget certifikat innebär att företaget inte längre kan sälja träpellets med hjälp av ENplus® varumärke under en viss tid.

Resultat per sida: Rensa alla
Type of certificate:
ID Producent Certifikat Land Stad Hemsida
No results found
Download the List

TILLSTAND

En ENplus® certifierad tillverkare eller handlare kan utfärda ett skriftligt tillstand för anändning av ENplus® ordmärket med kvalitetsklass, ENplus® kvalitetsstämpel, ENplus® ordmärke, och ENplus® logotyp till följande enheter som handlar med ENplus® certifierade pellets men som inte har en ENplus® certifiering:

a. En aktör som arbetar som en mellanhand och som inte äger den handlade bulkpelletsen (en mäklare);

b. En aktör som handlar bulkpellets utan fysisk kontakt;

c. En aktör som handlar med pellets packad i säckar

 

Den ENplus® certifierade tillverkare eller handlare som utfärdar tillständet ska omedelbart rapportera alla utfärdade tillstand till ENplus® certifieringsorganet samt till relevant kontakt för leningen av ENplus® systemet.