Bli Certifierad

Välj & avtala

Ett listat Certifieringsorgan

(utvärderar överensstämmelse med kraven och utfärdar certifikatet)

Ett listat Kontrollorgan

(första inspektion av anläggningen)

Ett listat Provningsorgan

(utför bränsleanalys, krävs endast om det inte ingår i avtalet om kontroll)

 

02June2002

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret

Formuläret kan fyllas i elektroniskt. Det inkluderar också licensavtalet.

 

03June2003

Första Inspektion

Inspektion

(inklusive alla anläggningar som drivs av företaget och dess kontrakterade tjänsteleverantörer)

Rapport om Överensstämmelse

(ditt certifieringsorgan bekräftar att systemkraven uppfylls)

 

03June2003

Licensfaktura & Godkännande av Säckdesign

Fakturan beräknas proportionellt med den uppskattade produktionen för helåret.

Godkännande av säckdesign krävs endast om ditt företag säckar era pellets.

Ditt certifikat utfärdas och ditt ID-nummer tilldelas

Välkommen till ENplus®