Проучване на ENplus® потвърждава, че сертифицирането остава от съществено значение за пелетните фирми

ENplus® е схема за сертифициране, която цени обратната връзка и се стреми да поддържа редовна комуникация с различните заинтересовани страни. В съответствие с нашия ангажимент да разберем по-добре нуждите и очакванията на сертифицираните компании, през последните два месеца проведохме специално проучване за събиране на обратна връзка.

Общо 118 сертифицирани компании от 23 държави попълниха нашия въпросник, като по този начин ни предоставиха важни информация за състоянието на пазара и ролята на сертификата. По-голямата част от респондентите са базирани в Европа, но събраните данни включват и обратна връзка от пелетни бизнеса в страни като Съединените щати, Бразилия и Египет. Общо 78 производители на пелети и 40 търговци взеха участие в запитването.

Репутацията на ENplus® се посочва от почти всички участници като основен актив и ключово предимство на сертификата. Освен това, над 90% от респондентите определят изискванията на сертификата и прозрачността като основни предимства в сравнение с други сертификати. Положителната обратна връзка служи като оценка за управлението на ENplus® през годините и приемане на още по-строгите изисквания, които бяха въведени с ревизията на сертификата миналата година.

Според 82% от сертифицираните компании сертификатът ENplus® им помага да подобрят вътрешното управление на качеството. Около 70% от участниците също признават, че сертификата определено им е помогнала да подобрят качеството на пелетите. Тези резултати са солидно доказателство за влиянието, което ENplus® оказва върху развитието на пазара на пелети, което води до прилагане на по-добри практики и осигуряване на отлично качество на продукта.

80% от участващите сертифицирани компании споделят, че ENplus® сертифицирането е от съществено значение за техния бизнес. Не е изненада, че трима от четирима признават, че схемата им е позволила да получат достъп до европейския пазар на пелети и да намерят нови бизнес възможности в чужбина. Поради репутацията си и широкото приемане в много страни, ENplus® сертификата често присъства като изискване не само в търговските преговори, но и в програми за държавна подкрепа.