Проучване на ENplus® потвърждава, че сертифицирането остава от съществено значение за пелетните фирми

ENplus® е схема за сертифициране, която цени обратната връзка и се стреми да поддържа редовна комуникация с различните заинтересовани страни. В съответствие с нашия ангажимент да разберем по-добре нуждите и очакванията на сертифицираните компании, през последните два месеца проведохме специално проучване за събиране на обратна връзка. Общо 118 сертифицирани компании от 23 държави попълниха нашия […]