Как да откриете измама?

От торбата с пелети до договора за доставка, както и при всеки комуникационен материал, показването на официален печат ENplus® винаги трябва да спазва едни и същи правила. В случай на съмнение сме изготвили кратко ръководство, което да ви помогне да идентифицирате потенциални случаи на измами.

Печатът ENplus®

Пълният ENplus® печат винаги съдържа не само логото, но и ID номера на сертифицираната компания
enplus enplus seal bag Върху торбите с пелети, печатът трябва да съдържа и информация за класа на качество

Пълен ли е ENplus® печатът?

 
 

Не

Да

 
 
Проверете ID номера (за търговци и производители) с информацията на торбата с пелети и дали е споменат класа на качество

Съвпада ли информацията?

 
 

Не

Да

 
 
Тази компания е сертифицирана по ENplus®
 

Потенциален случай на измама

Моля използвайте този онлайн формуляр  за да докладвате за потенциален случай на измама, като включите максимално информация.