České peletárny vyrobily v 1. pololetí 2023 už 182 tisíc tun pelet

V českých peletárnách se v prvním pololetí roku 2023 vyrobilo už 182 tisíc tun dřevních pelet. Statistiky shromažďuje národní asociace Klastr Česká peleta. Situaci na trhu výrazně proměnila energetická krize, zákazníci více oceňují lokální původ paliva a taky poptávka po nových peletových kotlích je vyšší. 

Dřevními peletami vytápí v Česku už 50 tisíc domácností. Jejich počet výrazně vzrostl za poslední dva roky, kdy trh s palivy proměnila energetická krize. Plyn se ukázal jako nespolehlivý zdroj energie a Češi se viditelně přiklonili k domácímu palivu – dřevu a dřevním palivům, jako jsou především pelety a brikety. 

„Další velkou vlnu zájmu o kotle na dřevní paliva očekáváme v následujících měsících,“ uvádí Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta. Blíží se totiž zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy, které se musí vyměnit do září 2024 a týká se především zastaralých uhelných kotlů. „Topenáři budou mít opravdu napilno, vyměnit se má ještě asi 200 tisíc kotlů,“ doplňuje Stupavský.

Moderní kotle na dřevo a brikety a automatické kotle na pelety tedy u nás nyní nahrazují především staré uhelné, ale také modernější plynové kotle. Dřevní paliva jsou jistější, levnější i ekologičtější volba. Zájem je o ně také v novostavbách.

Pelet se vyrobilo méně než loni

Přestože zájem o pelety i peletové kotle je rekordní, čeští výrobci letos vyrobili méně pelet i briket než bylo běžné v předcházejících letech. Od ledna do června 2023 se u nás vyrobilo celkem 182 tisíc tun dřevních pelet a 70 tisíc tun dřevních briket, zatímco v roce 2022 to bylo asi o 15 % více. 

Důvody jsou dva. „Pozorujeme ochlazení stavebního trhu, který poptává méně dřevařských výrobků. Na pilách se proto řeže méně dřeva, proto zbývá i méně piliny, která je základní surovinou pro výrobu pelet,“ vysvětluje Stupavský.

Druhý důvod je stále ještě dozvukem paniky způsobené loňskou energetikou krizí. „Pozorujeme, že domácnosti jsou ve větší míře, než bývalo obvyklé, předzásobeny palivem ještě z loňska,“ uvádí Stupavský. Loni si lidé běžně objednávali i trojnásobek běžného objemu paliva, což také na několik měsíců uměle vyhnalo cenu pelet nahoru. „Není divu, že mají stále plné sklady i na letošní zimu,“ dodává Stupavský.

Největšími výrobci jsou Pfeifer a Mayr-Melnhof

V následujícím roce očekává Klastr Česká peleta optimalizaci domácí výroby na čísla běžná z minulých let. Výroba pelet se totiž domácím výrobcům vyplácí, proto najdeme peletárnu u každé větší pily. V Česku funguje už 41 stabilních peletáren, které vyrábějí celoročně, a to ve všech krajích. Svého dodavatele mohou lidé najít přes národní vyhledávač Koupitpelety.cz, který spravuje také Klastr Česká peleta. Briketáren je asi šedesát, zde funguje také vyhledávač Koupitbrikety.cz.

„Z čísel za první pololetí již nyní víme, že největší výrobnou pelet bude letos opět rakouský dřevařský závod Pfeifer v Chanovicích, dvojkou pak rovněž rakouská skupina Mayr-Melnhof v Paskově,“ počítá Stupavský. Největším domácím výrobcem briket je česká firma Biomac se sídlem v Uničově.