ENplus® plánuje v letošním roce další růst

Přední světový certifikační systém zaručující vysoce kvalitní dřevěné pelety ENplus® uvádí, že v roce 2022 bylo vyrobeno 13,3 milionu tun certifikovaných pelet. Předpokládá se, že certifikovaná produkce v tomto roce přesáhne 14 milionů tun*.

“V roce 2022 byl trh s peletami silně ovlivněn energetickou krizí. Ceny pelet se zvýšily v celé Evropě a některé země měly dokonce problémy s dostupností pelet. Zákaz dovozu z Ruska a Běloruska vedl k dalšímu narušení dodavatelského řetězce. I v tak složité době však odborníci i spotřebitelé zůstali věrni systému ENplus® a preferovali kvalitní pelety,” komentuje Catalina-Elena Dumitru, ředitelka systému.

Krátce po začátku ruské války na Ukrajině v loňském roce vedení ENplus® pozastavilo certifikaci všech výrobců a obchodníků v Rusku a Bělorusku. Tyto společnosti již nesměly prodávat pelety s certifikátem ENplus® a nebyly přijímány ani žádosti o certifikaci z těchto dvou zemí. Toto rozhodnutí se promítlo do celkového počtu certifikovaných společností a zpomalilo rychlý růst posledních několika let.

Navzdory válce certifikační systém hlásí mezinárodní expanzi, kdy certifikaci získalo více společností ze Severní Ameriky a Asie. Od dubna 2023 je systém ENplus® přítomen v 50 zemích světa, přičemž nejnovějším přírůstkem je Čína.

Největším výrobcem pelet certifikovaných systémem ENplus® zůstává v roce 2022 Německo s více než 3,5 milionu tun. Druhé místo si udržuje Rakousko s produkcí 1,5 milionu tun. Šestici zemí s největší produkcí certifikovaných pelet doplňují Polsko, Francie, Španělsko a Belgie.

“V posledním průzkumu, který jsme provedli mezi certifikovanými společnostmi, více než 80 % z nich sdílí názor, že certifikace ENplus® je pro jejich podnikání zásadní. To také vysvětluje nárůst počtu falšování certifikátů necertifikovanými společnostmi, který jsme zaznamenali v posledním roce. Některé společnosti se bohužel odvažují podvádět, aby zůstaly součástí prémiového trhu,” upřesňuje Catalina-Elena Dumitru.

K dubnu 2023 bylo v rámci řízení podvodů v rámci systému identifikováno a vyřešeno více než 950 případů podvodů. Vedení ENplus® navíc na internetových stránkách systému vede aktuální černou listinu s více než 250 podvodnými subjekty.

V roce 2022 byla dokončena revize certifikačního systému. V současné době všechny certifikované společnosti využívají jednoroční přechodné období pro splnění nového souboru požadavků, přičemž společnosti, které podaly žádost, již získávají certifikát podle těchto nových požadavků a postupů.

*Odhad na základě čísel předložených všemi certifikovanými výrobci, EPC.