Pelety v ČR: Výroba loni trojnásobně převýšila poptávku

V roce 2023 se vyrobilo 470 tisíc tun dřevních pelet, oznámila národní asociace Klastr Česká peleta. Tento objem výroby pelet představuje trojnásobek domácí spotřeby. Počet peletových kotlů v České republice stále roste, často nahrazují zastaralé uhelné kotle nebo provozně drahé plynové kotle.

 roce 2023 vyrobily české peletárny celkem 470 tisíc tun paliva, z toho 444 tis. tun vysoce kvalitních pelet opatřených mezinárodní certifikací ENplus A1 (94 %). Na lokálním trhu se přitom spotřebovala jen třetina, asi 160 tis. tun. Zbytek českých pelet putovalo především do západní Evropy, a to zejména do Itálie, Rakouska a Německa.

Důležitost certifikace ENplus

Důležitým faktorem pro zajištění kvality pelet na trhu je certifikace ENplus. Tento systém sleduje složení pelet, obsah popela a jejich výhřevnost, což poskytuje spotřebitelům spolehlivé informace. Všechny certifikované pelety jsou označeny kulatým razítkem ENplus přímo na sáčcích. Certifikaci ENplus má v Česku 28 peletáren, které pelety vyrábějí podle stanovených standardů kvality.

Všechny certifikované pelety jsou označené kulatým razítkem ENplus. Objednat si zákazníci můžou i volně ložené pelety, které přiveze certifikovaná cisterna. V roce 2023 přibyly v Česku dvě tyto speciální cisterny, vlastní je prodejci Dřevošrot a Pelety Česko.

Výroba pelet v ČR mírně klesla. Proč?

Produkce pelet v roce 2023 byla o 12 % nižší než v předchozím roce, kdy se vyrobilo 538 tisíc tun (z toho 507 tisíc tun s certifikací ENplus). Proč došlo k mírnému poklesu? Většina českých pelet je vyrobena třemi hlavními hráči na trhu. Rakouské firmy Pfeifer Holz a Mayr-Melnhof, spolu s skandinávským koncernem Stora Enso, jsou hlavními producenty. Tyto tři dřevařské společnosti vyrobily v roce 2023 dohromady pouze 279 tisíc tun pelet, což představuje meziroční pokles o 47 tisíc tun.

„Tento pokles ve výrobě jednoduše kopíruje pokles v objemu pořezané kulatiny. Na těchto obřích pilách vznikají pelety jako vedlejší produkt, lisuje se pilina, která zůstane po pořezu dřeva,“ vysvětluje Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta.

„U nás na pile v Paskově se nařezalo jenom 800 tisíc krychlových metrů kulatiny, zatímco v předchozím roce to bylo 1,5 milionu metrů krychlových. To je obrovský pokles, který se musel nutně promítnout i do výroby pelet,“ potvrzuje Pavel Konvička, obchodní zástupce firmy Mayr-Melnhof pro český trh.

Krize ve stavebnictví a konec kůrovcové kalamity

„Hlavním důvodem pro to velké snížení pořezu, které jsme viděli v roce 2023, byla nižší stavební aktivita a konec kůrovcové kalamity,“ vysvětluje Hynek Mandula, obchodní zástupce společnosti Pfeifer Holz. Od začátku války na Ukrajině významně zdražily stavební materiály a úrokové sazby byly po celý rok 2023 vysoké, což vedlo k odložení staveb rodinných domů a krizi ve stavebnictví. „To se může v letošním roce změnit, protože úrokové sazby jdou dolů,“ doplňuje Stupavský.

Rok 2023 přinesl také relativně chladné jaro, což způsobilo pozdní rojení kůrovce a menší potřebu kácení postižených smrků než v předchozích letech. České lesy jsou nadále přetěžovány; během kůrovcové kalamity v letech 2018-2020 byly překročeny limity těžby a vytěžily se smrky, které měly být káceny později.

Některé střední peletárny výrobu navýšily

Jiná byla situace u menších a středních peletáren, které pilinu nakupují přímo za účelem výroby pelet. V roce 2023 se navýšila výroba např. na peletárně firmy Brikwood (+22 %) nebo K-Produkt (+16 %). Předem plánované bylo navýšení výrobní kapacity v Čáslavi, kde svoji pátou peletárnu vybudovala česká firma Biomac (+56 %) a navýšení výrobní kapacity hlásila i Pila Pasák (+27 %).

Svého dodavatele pelet mohou lidé najít v národní databázi https://www.koupitpelety.cz, kde funguje vyhledávač podle lokality. Pelety jsou dobře dostupné ve všech krajích. Na nový peletový kotel nebo kamna přispívá i stát, a to formou Kotlíkových dotací nebo přes program Nová Zelená úsporám.