Evropské peletové fórum: Společně k inovacím a prosperitě

Zveme vás na Evropské peletové fórum, setkání průkopníků v oblasti obnovitelné energie, které proběhne 28. května 2024 v Nantes ve Francii. Na tomto fóru se vize propojují s praxí, probíhá sdílení know-how a hledání inovativních řešení pro budoucí generace.

Evropské peletové fórum je místem, kde se setkávají vizionáři a tvůrci změn. Těšíme se na diskuse o nejnovějších trendech, technologiích a příležitostech v odvětví pelet. Společně budeme hledat nové možnosti pro inovace a rozvoj vašich podniků.

Podívejte se na web Evropského paletového fóra a registrujte se.

Letošní témata

  • Rozvoj trhu a inovace v produkci pelet: Jak můžeme společně rozvíjet trh s peletami a přinášet inovativní produkty, které budou splňovat potřeby zákazníků?
  • Technologické trendy v oblasti výroby a využívání pelet: Představíme nejnovější technologické inovace, které mohou zvýšit efektivitu a udržitelnost výroby pelet.
  • Legislativní a politický kontext: Diskutujeme o aktuálních legislativních a politických trendech, které mohou ovlivnit podnikání v peletovém odvětví. Jak se přizpůsobit novým podmínkám?
  • Spolupráce a síťování: Máte příležitost navázat nové kontakty a spolupracovat s dalšími podnikateli a odborníky v oboru, což může vést k novým obchodním příležitostem a synergii.

Těšíme se na vaši účast na Evropském peletovém fóru a na společnou cestu k inovacím a prosperitě vašich firem. Buďte součástí této dynamické události a přispějte svými znalostmi a zkušenostmi k rozvoji peletového odvětví v Evropě.