Atbalstiet tirgus uzraudzības projektu 2023, iesniedzot granulu paraugu.

Tirgus uzraudzības projekts ir iniciatīva, kuras mērķis ir analizēt ENplus® sertificētu granulu maisus, kas izlases veidā ņemti no tirgus, lai nodrošinātu atbilstību ENplus® standartiem.

Savāktajām granulām tiek veiktas laboratoriskās analīzes, un rezultāti tiek izmantoti, lai novērtētu sertifikācijas shēmas efektivitāti. Projekts ir daļa no ENplus® pastāvīgas kvalitātes kontroles procedūrām.

Šogad tajā var piedalīties ikviens, kas vēlas iesniegt sertificētu granulu paraugu analīzei. ENplus® vēlas īpaši aicināt granulu patērētājus izmantot šo iespēju un bez maksas pārbaudīt sertificēto granulu kvalitāti, ko viņi parasti iegādājas.

Dalība ir brīvprātīga un konfidenciāla, un analīžu izmaksas sedz ENplus® vadība. Projekta beigās dalībniekiem tiks paziņoti rezultāti, un neatbilstību gadījumā tiks sazināti attiecīgie sertificētie uzņēmumi, lai veiktu koriģējošus pasākumus.

Ja jūs esiet ieinteresēti piedalīties, lūdzu aizpildiet šo formu aizpildiet šo formu un droši rakstiet mums arī uz e-pastu: enplus@bioenergyeurope.org  par jebkādiem jautājumiem, kuri jums radušies. 

ENplus® Tirgus uzraudzības projekts tiek organizēts jau vairākus gadus un ir būtiski veicinājis shēmas kvalitātes kontroles uzlabošanu un sertifikācijas vērtības aizsardzību.