Marta Szukalska no Dankros par granulu kvalitātes nozīmi ražotājiem

Pēdējā intervijā pirms vasaras brīvlaika mēs nolēmām satikt sertificētu granulu ražotāju un uzzināt par sertifikācijas un kvalitātes vērtību no viņa perspektīvas. Mums ir prieks iepazīstināt jūs ar Marta Szukalska kas pārstāv Polijas granulu ražotāju Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe DANKROS Sp. z o.o..


Cik svarīga jūsu klientiem ir granulu kvalitāte?

Nozarēs, kurās izmanto granulas kā kurināmā avotu, piemēram, biomasas enerģijas ražotnēs vai granulu krāsnīs, augstas kvalitātes granulas ir ļoti svarīgas. Granulu kvalitāte var tieši ietekmēt sadegšanas efektivitāti, saražotās enerģijas daudzumu un iekārtu kopējo veiktspēju. Nekvalitatīvas granulas var saturēt piemaisījumus, pārmērīgu mitrumu vai neatbilstošu sastāvu, kas var radīt tādas problēmas kā neefektīva degšana, palielinātas emisijas un paaugstinātas apkopes prasības. Tāpēc klienti šajās nozarēs parasti par prioritāti izvirza granulu kvalitāti, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, rentabilitāti un vides ilgtspējību.

Kopumā granulu kvalitāte parasti tiek uzskatīta par svarīgu mūsu klientiem dažādās nozarēs, jo īpaši tajās, kur granulas izmanto kā kurināmo, dzīvnieku barību. Tā tieši ietekmē veiktspēju, efektivitāti, rentabilitāti, izmaksu efektivitāti, ietekmi uz vidi, padarot to par galveno apsvērumu klientiem lēmumu pieņemšanas procesā.

Cik ilgi Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe DANKROS ir ENplus® sertificēts uzņēmums? Kāpēc nolēmām saviem klientiem un partneriem nodrošināt šo papildu kvalitātes nodrošinājumu?

Mēs uzsākām savu ceļu ar granulu ražošanu 2017. gadā, un kopš tā laika esam sertificēti ražotāji. Esam nonākuši pie secinājuma, ka, ja mēs ražojam biodegvielu, tai ir jābūt visaugstākās kvalitātes, un tāpēc nolēmām pievienoties ENplus® ģimenei. Galvenie iemesli:

  1. Klientu apmierinātība: Kvalitatīva produkta nodrošināšana rada lielāku klientu apmierinātību. Apmierinātie klienti biežāk paliek lojāli, sniedz pozitīvas atsauksmes un ieteikumus, kā arī turpina sadarboties ar mums ilgtermiņā. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi palīdz apmierināt klientu vēlmes un nodrošināt vērtību, veicinot pozitīvas attiecības.
  2. Reputācija un Zīmols: Konsekventa augstas kvalitātes produktu nodrošināšana veido pozitīvu reputāciju un stiprina zīmola tēlu. Pozitīvi vārdi no mutes mutē, klientu atsauksmes un atsauksmes tiešsaistē veicina uzņēmuma uzticamību un piesaista jaunus klientus. Kvalitātes nodrošināšana apliecina uzņēmuma apņemšanos sasniegt izcilību un tā centību sniegt uzticamus un izcilus piedāvājumus.
  3. Konkurences priekšrocības: Mūsdienu konkurētspējīgajā tirgū kvalitāte var būt izšķiroša atšķirība. Papildu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu nodrošināšana palīdz mums izcelties starp konkurentiem. Pastāvīgi piegādājot augstākās kvalitātes produktus, mūsu uzņēmums var iegūt jaunus klientus un saglabāt stabilas pozīcijas tirgū.
  4. Spēcīgas partnerattiecības: Mūsu uzņēmumam, kas sadarbojas ar partneriem vai piegādātājiem, kvalitātes nodrošināšana ir būtiska, lai uzturētu ciešas partnerattiecības. Nodrošinot papildu kvalitātes nodrošināšanas pasākumus, mēs demonstrējam savu apņemšanos piegādāt uzticamus un konsekventus produktus, veicinot uzticību un sadarbību ar mūsu partneriem.

Kāpēc, jūsuprāt, cilvēkiem vajadzētu apsvērt pāreju uz granulu izmantošanu, nevis citiem apkures risinājumiem?

Ir vairāki iemesli, kāpēc cilvēkiem vajadzētu apsvērt pāreju uz granulu izmantošanu kā apkures risinājumu:

  1. Atjaunojams un ilgtspējīgs: Parasti granulas ražo no biomasas materiāliem, piemēram, koksnes atkritumiem, lauksaimniecības atlikumiem vai īpašām enerģētiskām kultūrām. Atšķirībā no fosilā kurināmā, kas ir ierobežots resurss, biomasa ir atjaunojams un ilgtspējīgi iegūstams resurss. Izmantojot granulas, cilvēki var samazināt savu atkarību no neatjaunojamiem enerģijas avotiem un veicināt ilgtspējīgāku enerģētikas nākotni.
  2. Zemākas oglekļa emisijas: Salīdzinot ar fosilo kurināmo, piemēram, akmeņoglēm, granulām ir zemāka oglekļa dioksīda emisija. Pāreja uz granulām var palīdzēt cilvēkiem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un mazināt klimata pārmaiņas.
  3. Izmaksu ietaupījumi: Dažos reģionos granulas var būt rentabls apkures risinājums. Turklāt moderno granulu krāšņu vai apkures katlu efektivitāte var būt augsta, tādējādi efektīvi saražojot siltumu par patērēto granulu daudzumu.
  4. Ērtības un automatizācija: Granulu apkures sistēmas bieži vien ir automatizētas un viegli lietojamas vadības ierīces, kas nodrošina ērtu ekspluatāciju.

Untitled design

Source: DANKROS