Cīņa pret krāpniecību

ENplus® vadība seko līdzi visām ļaunprātīgām darbībām ar preču zīmi. Jūs varat palīdzēt mums cīnīties pret krāpniecību, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē esošo ENplus® ražotāju un tirgotāju sarakstu, lai pārliecinātos par ENplus® zīmoga atbilstību. Mūsu melnais saraksts palīdzēs Jums identificēt jau zināmus krāpniekus. Ja Jums ir aizdomas par krāpniecības gadījumu, varat skatīt mūsu tiešsaistes rokasgrāmatu par to, kā atklāt krāpniecību, un izmantot mūsu tiešsaistes veidlapu, lai informētu mūs par to.

KĀ ATPAZĪT KRĀPNIECĪBU?

 Kas ENplus® izpratnē ir krāpniecības gadījums?

ENplus® zīmogs ir kļuvis par būtisku pārdošanas argumentu koksnes granulu profesionāļiem. Lai garantētu to vērtību, ENplus® zīmogs un preču zīme ir reģistrēta, kā arī aizsargāta saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, un to izmantošana ir atļauta tikai sertificētiem uzņēmumiem ar precīzām vadlīnijām. ENplus® vadība piešķir ievērojamus līdzekļus krāpniecības gadījumu apkarošanai.

Visos gadījumos patērētāji tiek maldināti par granulu kvalitāti, kas var nopietni ietekmēt viņu iekārtu uzturēšanu un efektivitāti. Turklāt krāpniecība nopietni apdraud visu sertificēto uzņēmumu centienus nodrošināt godīgu un caurskatāmu granulu tirgu.

Tāpēc ENplus® vadība ir tik stingri apņēmusies cīnīties pret krāpniecību visās tās izpausmēs un aicina ikvienu, kam ir aizdomas par krāpniecisku lietošanu, ziņot par to, izmantojot mūsu tiešsaistes veidlapu.

 Kādi ir izplatītākie krāpniecības veidi?

ENplus® vadība seko visiem sertifikācijas pārkāpumiem un nelikumīgiem izmantošanas gadījumiem. Vadība pēdējo 5 gadu laikā ir atklājusi un izskatījusi vairāk nekā 1500 gadījumus. Procentuālais sadalījums starp izplatītākajiem krāpniecības veidiem ir šāds:

37%

Neatbilstoša ENplus® preču zīmes lietošana mārketinga darbībām, piemēram :

23%

Otrs visizplatītākais krāpniecības veids ar ko mēs cīnāmies, ir krāpnieciska ENplus® zīmola lietošana uz granulu maisiem:

23%

Sertifikātu viltošana:

17%

Citi gadījumi, kas neietilpst iepriekšminētajās kategorijās.

 Kā ENplus® cīnās pret krāpniecību, un kādi ir riski krāpniekiem?

ENplus® vadība īsteno divpakāpju pieeju. Pirmais solis ir sazināšanās ar pārkāpēju, lai mēģinātu atrisināt problēmu mierīgā ceļā. Vairumā gadījumu nav nepieciešama turpmāka rīcība, ko apliecina mūsu atrisināto lietu īpatsvars – 63%.

Tomēr dažos no gadījumiem situāciju neizdodas atrisināt. Attiecībā uz šīm situācijām mēs uzsākam otro posmu ar stingrāku attieksmi, kā rezultātā krāpniecisko uzņēmumu nosaukumi un darbības tiek publicētas mūsu publiski pieejamajā reģistrā – Melnais saraksts, kamēr lieta nav pilnībā izbeigta.

ENplus® patur tiesības uzsākt tiesvedību pret krāpniekiem. Pret tiem var tikt celta apsūdzība un piespriests sods apmērā.