Hur man upptäcker bedrägerier

Användandet av ett officiellt ENplus® sigill måste alltid följa samma regler, på allt från en säck med pellets till ett leveransavtal samt kommunikationsmaterial. Vid tveksamhet har vi sammanställt en kort guide som hjälper dig att identifiera potentiella bedrägerifall.

ENplus® sigillet

A complete ENplus® seal will always consist of both the seal itself and the ID number of the certified company
enplus enplus seal bag
För pelletssäckar måste förslutningen följas av angiven kvalitetsklass

Är ENplus® förslutningen orörd?

 
 

Nej

Ja

 
 
 
Kontrollera och jämför ID-numret (för ENplus®  Producenter och Handlare) med detaljerna på säcken/följesedeln och om kvalitetsklassen anges där så är tillämpligt.

Stämmer detaljerna?

 
 

Nej

Ja

 
 
Företaget är certifierat enligt ENplus®
 

Möjligt bedrägerifall

Använd vårt särskilda onlineformulär för att rapportera det potentiella bedrägerifallet, inklusive så många detaljer som möjligt (bilder, dokument, etc.)