Report Quality Issue

    Rapportera ett kvalitetsproblem    Eftersom varje ENplus®– certifierat företag ska ha ett etablerat system för hantering av klagomål, ska leverantören alltid kontaktas i första hand.

    Vi beklagar, men vi kan endast motta klagomål kopplade till ENplus® pellets.

    Om din fråga är kopplad till ett annat ämne, vänligen kontakta enplus@bioenergyeurope.org