Nakládání s podvody

Management ENplus® sleduje v souvislosti se svou značkou každý případ podvodného jednání. S bojem proti zneužívání pečetě ENplus® nám můžete také pomoci. Můžete si prověřit výrobce či obchodníka na našich internetových stránkách, kde lze jejich pečeť ENplus® zkontrolovat. Naše Černá listina vám pomůže známé podvodníky identifikovat. Pokud byste měli podezření na případ podvodu, prosím využijte našeho online průvodce s názvem “Jak odhalit podvod”  a zašlete nám online formulář, abychom jej mohli zaznamenat.

JAK ODHALIT PODVOD?

 Co je pro  ENplus® případ podvodu?

Pečeť ENplus® se stala základním prodejním argumentem profesionálů v oblasti dřevěných pelet. Aby měla značka a pečeť ENplus® nadále nějakou váhu, je registrována a chráněna v rámci mezinárodního práva a její použití je striktně určeno certifikovaným společnostem s přesnými pokyny. Management ENplus® vynakládá značné prostředky na boj s podvodníky.

Ve všech případech jsou spotřebitelé klamáni údajnou kvalitou kupovaných pelet, což může mít vážný dopad na chod a údržbu jejich zařízení na spalování pelet. Tyto podvody navíc podkopávají veškeré snahy certifikovaných společností o fér a transparentní trh s peletami.

Proto je management společnosti ENplus® tak silně odhodlán bojovat s podvodníky na všech frontách a nabádá každého, kdo by měl podezření na podvodné jednání, aby nám tuto skutečnost oznámil přes náš online formulář

 Jaké jsou nejběžnější typy podvodů?

Management ENplus® sleduje všechny případy porušení nebo zneužití svého certifikátu. Za posledních pět let bylo odhaleno více než 600 případů. Můžeme je rozdělit do hlavních typů:

44%

Neoprávněné použití značky ENplus® při marketingových aktivitách jako třeba zde:

26%

Zneužití značky nebo částí pečeti  ENplus® na pytlích s peletami je druhým nejčastějším typem podvodu , který ENplus® řeší

12%

Padělání certifikace

18%

Jiné případy, které nespadají do výše uvedených kategorií

 Jak ENplus® nakládá s podvody a jaká jsou rizika pro podvodníky?

Management ENplus® zvolilo dvoufázový postup. V prvním kroku se pokouší podvodně jednající společnost kontaktovat a vyřešit problém po dobrém. Ve značném množství případů, a to až v 77 %, není potřeba žádných dalších kroků.

Nicméně některé případy zůstávají po tomto pokusu nevyřešeny. U těchto vstupujeme do druhé fáze, donucovací, kdy jsou jméno a prohřešky těchto společností/organizací/osob zavedeny do našeho veřejného registru, Blacklistu, až do vyřešení případu.

Společnost ENplus® si nakonec vyhrazuje právo zahájit s podvodníky soudní řízení, v takovém případě může být udělena pokuta.