Jak odhalit podvod?

Zobrazení oficiální pečeti ENplus® musí vždy odpovídat stejným pravidlům, a to od sáčku s peletami až po smlouvu o dodávkách v rámci jakéhokoli komunikačního materiálu. V případě pochybností jsme pro vás připravili krátkého průvodce, který vám pomůže odhalit potenciální případy podvodu.

Pečeť ENplus®

Kompletní pečeť ENplus® se vždy skládá jak ze samotné pečeti, tak z identifikačního čísla certifikované společnosti.

enplus enplus seal bag
U pytlů s peletami musí být na pečeti uvedena třída kvality

Je pečeť ENplus® úplná?

 
 

 

Ne

Ano

 

 
 

 

Zkontrolujte a porovnejte identifikační číslo (u výrobců a obchodníků) s údaji na sáčku/dodacím listu a zda je případně uvedena třída jakosti.

Shodují se údaje?

 

 
 

Ne

Ano

 
 
Tato společnost je certifikována systémem ENplus®

 

 

Případ možného podvodu

Pro nahlášení případu potenciálního podvodu použijte náš speciální online formulář a uveďte co nejvíce podrobností.